1
ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการ Personnel Safety from Violence
โพสเมื่อ : 05 Jul 2022

ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการ Personnel Safety from Violence

บุคลากรปลอดภัยจากภัยคุกคาม โดยมี พลตำรวจตรี พงศ์ธร สุโฆสิต และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
โพสเมื่อ : 02 Jun 2022

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

“ การกู้ฟื้นคืนชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ” รุ่นที่ 48

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 20 May 2022

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ โครงการอบรมพัฒนาระบบพี่เลี้ยง ”

อ่านต่อ
สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดบรรยายการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
โพสเมื่อ : 12 May 2022

สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดบรรยายการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

ในหัวข้อ “ เคล็ด (ไม่) ลับ : การขอตำแหน่งทางวิชาการ ” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล / แพทย์ดีเด่น แพทยสภา ประจำปี 2563 กรุณาให้เกียรติมาบรรยาย

อ่านต่อ
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 12 May 2022

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดกิจกรรม

พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับ

อ่านต่อ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จัดงาน “ Mini story Easy to work "
โพสเมื่อ : 29 Apr 2022

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จัดงาน “ Mini story Easy to work "

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำสู่นวัตกรรมการพยาบาล โดยจัดการประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online

อ่านต่อ
กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานประชุมวิชาการ
โพสเมื่อ : 19 Mar 2022

กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดงานประชุมวิชาการ

“ FIRST SOMDECH PHRA PINKLAO MEETING INTERNAL MEDICINE IN NEW NORMAL ERA” โดยจัดการประชุมเป็นแบบ Onsite และแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

อ่านต่อ
BACK   1 ...345678... 36   NEXT