1
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และชมรมพยาบาลทหารเรือ จัดการประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 18 Sep 2023

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และชมรมพยาบาลทหารเรือ จัดการประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2566

เรื่อง “ สุขภาพดีวิถีใหม่ กับความท้าทายในยุคสังคมผู้สูงอายุ : On New Normal Good Health with Challenges in An Aging Society ”

อ่านต่อ
คณะทำงาน GREEN Hospital รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN Hospital
โพสเมื่อ : 07 Sep 2023

คณะทำงาน GREEN Hospital รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN Hospital

กิจกรรมเสริม อบรมเรื่อง “ อาหารปลอดภัย ข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหารและการล้างมือที่ถูกวิธี ” ให้กับผู้ประกอบการร้านขายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงพยาบาล

อ่านต่อ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR 2023 ” ประจำปี งป.66
โพสเมื่อ : 06 Sep 2023

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR 2023 ” ประจำปี งป.66

เพื่อเป็นการทบทวนและฟื้นฟูความรู้ รวมถึงทักษะในการช่วยเหลือกู้ชีพเด็กให้มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
องค์กรแพทย์ รพ.ฯ จัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์แพทย์ผู้นำโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลคุณภาพ
โพสเมื่อ : 26 Aug 2023

องค์กรแพทย์ รพ.ฯ จัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์แพทย์ผู้นำโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลคุณภาพ

และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์ เรื่องใกล้ตัวหมอและพยาบาล ” โดย ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา

อ่านต่อ
ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ จัดงาน “ กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ รพ.ฯ ”
โพสเมื่อ : 23 Aug 2023

ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ จัดงาน “ กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ รพ.ฯ ”

โดยมี กิจกรรมการนำเสนอผลงานคุณภาพ Oral Presentation จากหน่วยงานต่างๆ ของ รพ.ฯ พร้อมทั้งมีกิจกรรม Workshop การทำ Line OA และ Workshop การทำ A-Could

อ่านต่อ
สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ปี 66
โพสเมื่อ : 18 Aug 2023

สำนักงานส่งเสริมวิจัย รพ.ฯ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ปี 66

กิจกรรมสัมมนางานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ “ แรงบันดาลใจ เทคนิคการวิจัย ทุนวิจัย และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา " พร้อมมอบรางวัลให้ผู้วิจัยที่โครงร่างการวิจัยได้รับการรับรอง

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ ร่วมกับ ทีมการสอนช่วยชีวิตขั้นสูง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 17 Aug 2023

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ ร่วมกับ ทีมการสอนช่วยชีวิตขั้นสูง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ : Advanced Cardiovascular Life Support for Healthcare Provider (ACLS-P) ”

อ่านต่อ
BACK   123456... 36   NEXT