1
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ จัดงาน “ วันวิจัย : Pinklao Research Day 2023 ”
โพสเมื่อ : 09 Aug 2023

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ จัดงาน “ วันวิจัย : Pinklao Research Day 2023 ”

โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวด และเวทีการเสวนาในหัวข้อ “ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ตาม MOU ทร.และ มจธ. ”

อ่านต่อ
ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางคลินิก (Non Clinic)
โพสเมื่อ : 09 Aug 2023

ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางคลินิก (Non Clinic)

กิจกรรม “ RM to RCA from IR sharing ” Phase 2 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน จากหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น

อ่านต่อ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดงานประชุมวิชาการ “ Essential Ultrasound skill for Internist ”
โพสเมื่อ : 05 Aug 2023

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ จัดงานประชุมวิชาการ “ Essential Ultrasound skill for Internist ”

โดยมี นาวาเอก นพดล เหตระกูล ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ เป็นประธานเปิดฯ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

อ่านต่อ
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดารอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 20 Jul 2023

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดารอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ Tracheostomy Care Workshop แนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังใส่ท่อเจาะคอ ”

อ่านต่อ
ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ จัดกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาล ( Open Meeting )
โพสเมื่อ : 10 Jul 2023

ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ จัดกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาล ( Open Meeting )

เพื่อผลักดันให้กระบวนการคุณภาพในโรงพยาบาลขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นระบบระเบียบและมีคุณภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจติดตามตามมาตรฐานในระบบต่างๆ

อ่านต่อ
ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 06 Jul 2023

ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ การจัดการข้อร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น ( รุ่นที่ 5 ) ” ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ
องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการประชุมวิชาการ
โพสเมื่อ : 05 Jul 2023

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดการประชุมวิชาการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ Cyber Security Awareness รู้ทันภัยไซเบอร์ 2023 ” โดยมี อ.ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับ คณะทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัย รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การพัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัย ”
โพสเมื่อ : 28 Jun 2023

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับ คณะทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัย รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การพัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัย ”

สำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันความเสียหาย รพ.ฯ และเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำหน่วยงาน

อ่านต่อ
BACK   123456... 36   NEXT