1
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โพสเมื่อ : 26 Aug 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.66 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ
สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 24 Aug 2023

สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) รพ.ฯ

ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ข้าราชการ , พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านต่อ
ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วันแห่งการจัดการความรู้ (KM day)
โพสเมื่อ : 24 Aug 2023

ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วันแห่งการจัดการความรู้ (KM day)

พร้อมชมการนำเสนอ Poster Presentation ของหน่วยงานต่างๆ ของ รพ.ฯ รวมถึงมีกิจกรรม Workshop การทำ QR Code และ Workshop การทำ Clip VDO

อ่านต่อ
คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา
โพสเมื่อ : 21 Aug 2023

คณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะจากแพทยสภา

ตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2566 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ”
โพสเมื่อ : 16 Aug 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการ “ ปันบุญ...ทำบุญเดือนเกิด ”

ให้แก่กำลังพลสังกัด รพ.ฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ได้ทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านต่อ
หน่วยรักษาความปลอดภัย รพ.ฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 15 Aug 2023

หน่วยรักษาความปลอดภัย รพ.ฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รพ.ฯ ” โดยมี นาวาเอก วสวัตติ์ สะอาดดีเศรษฐพล และทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  พร. แสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 12 Aug 2023

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. แสดงความยินดี

กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาท

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
โพสเมื่อ : 12 Aug 2023

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ให้กับพระภิกษุสงฆ์ วัดกระจับพินิจ รวมถึงประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านต่อ
BACK   123456... 79   NEXT