1
จก.พร. รับมอบเงินบริจาค จาก พล.ร.ท.พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รอง เสธ.ทร.
โพสเมื่อ : 22 May 2017

จก.พร. รับมอบเงินบริจาค จาก พล.ร.ท.พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รอง เสธ.ทร.

พล.ร.ท.คณิน ชุมวรฐายี จก.พร. รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน 120,000 บาท

อ่านต่อ
รอง ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จากคุณวราภรณ์ ธีรนุลักษณ์
โพสเมื่อ : 18 May 2017

รอง ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จากคุณวราภรณ์ ธีรนุลักษณ์

น.อ.ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ จำนวน 100,000 บาท

อ่านต่อ
ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จากพลเรือเอก บรรจบ ปรีชา
โพสเมื่อ : 05 May 2017

ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จากพลเรือเอก บรรจบ ปรีชา

พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท

อ่านต่อ
รอง ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณพรทิพย์ - คุณแขจิตต์ และคุณรวีวรรณ ยิ้มละมัย
โพสเมื่อ : 04 May 2017

รอง ผอ.รพ.ฯ รับมอบเงินบริจาค จาก คุณพรทิพย์ - คุณแขจิตต์ และคุณรวีวรรณ ยิ้มละมัย

น.อ.ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท

อ่านต่อ
น.อ.หญิง สรัญญา อรรถไพศาลศรุดี ผู้แทนรับมอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 12 Feb 2016

น.อ.หญิง สรัญญา อรรถไพศาลศรุดี ผู้แทนรับมอบเงินบริจาค

เมื่อ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครอบครัวคุณบุญชู ตันจอ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

อ่านต่อ
พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 12 Feb 2016

พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค

เมื่อ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครอบครัวคุณบุญชู ตันจอ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ณ หอผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๒

อ่านต่อ
BACK   1 ...949596979899   NEXT