1
มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มอบกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมระบบประสาทและกระดูกสันหลัง
โพสเมื่อ : 14 Jul 2023

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มอบกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

จำนวน 1 ชุด มูลค่า 6,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย

อ่านต่อ
คุณวุฒิกร สติฐิต มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 Jul 2023

คุณวุฒิกร สติฐิต มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณธงชัย จันทร์ศรี มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 05 Jul 2023

คุณธงชัย จันทร์ศรี มอบเงินบริจาค

จำนวน 400,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณศิริลักษณ์ กำแหงปฏิยุทธ์ รศ.น.อ.หญิง ขนิษนาฏ - คุณกฤษฎา รัตนพฤกษ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 28 Jun 2023

คุณศิริลักษณ์ กำแหงปฏิยุทธ์ รศ.น.อ.หญิง ขนิษนาฏ - คุณกฤษฎา รัตนพฤกษ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 300,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณเพียว - คุณธัญรัฐ ประภาทิพย์รัตน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 27 Jun 2023

คุณเพียว - คุณธัญรัฐ ประภาทิพย์รัตน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณอมร อุบลเกิด มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 21 Jun 2023

คุณอมร อุบลเกิด มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณจุฑาพงศ์ เจียมพิจิตร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 13 Jun 2023

คุณจุฑาพงศ์ เจียมพิจิตร มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือเอก เทวินทร์ - คุณสุจิตรา มุ่งธัญญา มอบเงินบริจาคในนาม ดร.อาภาภัทร บุญรอด
โพสเมื่อ : 06 Jun 2023

พลเรือเอก เทวินทร์ - คุณสุจิตรา มุ่งธัญญา มอบเงินบริจาคในนาม ดร.อาภาภัทร บุญรอด

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 99   NEXT