1

ผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ